NORMINOR udgivelser og deadlines

NORMINOR er vores klubblad. Det udkommer 5 gange om året.

Nr 1: Jan-Feb  Nr 2: Mar-Apr  Nr 3: Maj-Jun  Nr 4: Jul-Aug-Sept  Nr 5: Okt-Nov-Dec

Deadlines for de enkelte numre er den:
1. februar,  1. april,  1. juni,  1. september og  1. december.

Oplaget er på 750 eksemplarer.

Stof til bladet sendes direkte til redaktøren:
Søren P. Villadsen, Højløkkevej 46, 7100 Vejle eller via E-mail på norminor@nmmk.dk