Norminor

NORMINOR vores klubblad – udkommer 5 gange om året

Udgivelser og deadlines

NORMINOR udkommer 5 gange om året:

  • Nr. 1: Jan-Feb
  • Nr 2: Mar-Apr
  • Nr 3: Maj-Jun
  • Nr 4: Jul-Aug-Sept
  • Nr 5: Okt-Nov-Dec

Deadlines for de enkelte numre er:

  • 1. februar
  • 1. april
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. december

Oplaget er på 750 eksemplarer.

Stof til bladet sendes direkte til redaktør Ole Lindberg, via e-mail på ol@nmmk.dk

© Copyright - NMMK - Website by Websterne