Klubbladet NORMINOR

5 udgivelser pr år – 32 sider pr gang.
Indbydelser – beretninger – teknik – få reklamer!