Nyt om generalforsamlingen

7. juni 2021

Afklaring om generalforsamlingen afventer afskaffelse af karantæneregler for Norge og Sverige. Formanden vil orientere om tid og sted så hurtigt som praktisk muligt.