Generalforsamling 2022

Opdatering 6. februar 2022 / 31. januar 2022 

Hermed indkaldes til generalsamling den 26. marts 2022 på

Tylstrup Kro, Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup, tlf. 98 26 15 66

Vi gentager succesen med brunch kl. 10.00 og generalforsamling kl. 12.00.

Efter sidste generalforsamling blev en del og overnattede til søndag og derved kunne en spontan fællesmiddag arrangeres lørdag aften. Den succes vil vi også gerne opfordre til, at folk deltager i. Det er selvfølgelig ganske frivilligt. Hvis nok tilmelder sig, vil vi reservere en festsal til lejligheden.

Kassererposten bliver ledig, så meld gerne til bestyrelsen for evt. uddybende spørgsmål, og hvis du har den mindste interesse for dette.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse
4. Valg af styremedlemmer
På valg er:
Kasserer: Lars Petersen (modtager ikke genvalg)
Næstformand: Kim Arne Fjeld
Redaktør: Benny Juul Poulsen
5. Udvalg for vedtægters beretning
6. Indkomne forslag og emner
Klubben mangler stadig en teknisk redaktør, hvis nogen skulle være fristet
7. Evt.

Praktisk info

Tilmelding til generalforsamlingen til sekretær Mette Sørensen, mail ms@nmmk.dk, tlf. +45 22 82 01 51. Tilmeldingsfrist den 19. marts.

Deltagergebyr

100 kr. for brunch og generalforsamling (betales på dagen – enten kontant eller med MobilePay) .
Gratis hvis man kun deltager i generalforsamlingen.

Overnatning på Tylstrup Kro

Ved evt. overnatning i forbindelse med generalforsamlingen gives der rabat. Man skal selv booke overnatning – husk at sige, at du/I deltager i generalforsamlingen med NMMK.

Referatet fra sidste generalforsamling kan findes i Norminor nr. 4 – 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen