Klubaften med fælles grill, 2. juni 2023

26. marts 2023

Sted:
Henrik Thostrup, Toftevej 1, Rødby, tlf. 2986 3424.

Medbring selv kød/pølser.