Årsmøde i Østjylland/Vestjyllands gruppen

Jens og Ida Olesen Vibevej 7, Sunds, Danmark

Årsmødet bliver holdt hos Jens og Ida i Sunds. Tilmelding på tlf. 5150 9085 senest torsdag den 9. november. Hilsen Ida Olesen

Gløgg og æbleskiver

Per Madsen Frederikslystvej 18, Løsning, Danmark

Tilmelding til Per på 4078 9759 senest d. 3.12.23.