Formandsberetning fra generalforsamlingerne 2019-2020

22. juli 2021

I sidste Norminor kom hele formandsberetningen desværre ikke med. Hele beretningen kan nu findes her.

Med venlig hilsen
Henrik Hansen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]