Generalforsamling 2021

25. juli 2021

Selvom sne og is for længst er smeltet er vi desværre stadig frosset fast i Corona-restriktioner.

Det betyder også, at vi ikke kan sætte tid og sted for generalforsamlingen i 2021. Så snart det er muligt at afholde en rigtig generalforsamling, vil tid og sted blive meldt ud, men indtil videre ser dagsordenen således ud:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Lokalgruppernes beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse.
5. Valg af styremedlemmer:
Formand: Henrik Hansen (modtager ikke genvalg).
Sekretær: Bestyrelsen modtog efter sidste generalforsamling henvendelse fra Mette Sørensen, der gerne ville overtage posten. Da der ikke har været andre forslag til sekretærposten, blev Mette inddraget som afløser. Derfor peger bestyrelsen på Mette Sørensen som ny sekretær.
6. Indkomne forslag og emner:
Klubben mangler en teknisk redaktør, der i samarbejde med redaktøren, fylder Norminor.

Med venlig hilsen
Henrik Hansen

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]