Indkaldelse til NMMK’s generalforsamling 2021

26. august 2021

Der indkaldes til generalforsamling  den 9. oktober 2021Tylstrup Kro, Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup

Der er brunch kl. 10.00 og generalforsamlingen starter kl. 12.00.

Vi håber, der kommer både danske, norske og svenske medlemmer.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Lokalgruppernes beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse.
5. Valg af styremedlemmer:
Formand: Henrik Hansen (modtager ikke genvalg).
Sekretær: Bestyrelsen modtog efter sidste generalforsamling henvendelse fra Mette Sørensen, der gerne ville overtage posten. Da der ikke har været andre forslag til sekretærposten, blev Mette inddraget som afløser. Derfor peger bestyrelsen på Mette Sørensen som ny sekretær.
6. Valg af udvalg til ændring af vedtægter
7. Indkomne forslag og emner:
Klubben mangler en teknisk redaktør, der i samarbejde med redaktøren, fylder Norminor.
8. Evt.

Praktisk info
Tilmelding til sekretær Mette Sørensen
mail: ms@nmmk.dk
Tlf.: +45 2282 0151

Tilmeldingsfrist
2. oktober 2021

Deltagergebyr
100 kr. for brunch og generalforsamling. Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen, er deltagelse gratis

Overnatning
Ønsker man at overnatte på Tylstrup Kro i forbindelse med generalforsamlingen, gives der rabat. Husk at sige, at du/I deltager i NMMK’s generalforsamling

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]