Besøg hos AC Motors 21. juni 2023

21. februar 2023

Besøg hos AC Motors A/S (det som tidligere hed Viborg Cylinder Service), Vognmagervej 21F, 8800 Viborg, onsdag d 21-06-23 kl. 18.30. Vi mødes på adressen.
Tilmelding på sms til Jens Chr Jensen tlf. 4055 7486 eller mail jcmomi1954@gmail.com senest onsdag d 14-06-23.