Ses vi til generalforsamlingen?

27. februar 2023

Husk at tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 4. marts. Meld jer til hos sekretær Mette Sørensen, mail ms@nmmk.dk, tlf. +45 22 82 01 51.
Vi glæder os til at se jer i Tylstrup!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen