Årsmøde i Østjylland/Vestjyllands gruppen

Jens og Ida Olesen Vibevej 7, Sunds

Årsmødet bliver holdt hos Jens og Ida i Sunds. Tilmelding på tlf. 5150 9085 senest torsdag den 9. november. Hilsen Ida Olesen